Portfolio > More Portfolio

(destroyed, see 2nd version)

Giant Economizer, No. 2  n/a destroyed
Giant Economizer, No. 2 n/a destroyed
foamboard, spraypaints, bed rail
70.5" x 57.5" x 3.5"
2019