Portfolio > More Portfolio

Painting on a Pedestal
Painting on a Pedestal
house paint, corrugate box, decollate
68" x45" x 5"
2020